Aktualności

Rusza kontrola gospodarki ściekowej w gminie

Rusza kontrola gospodarki ściekowej w gminie

21-09-2017

Zespół ds. kontroli gospodarki ściekowej w gminie Jaworzyna Śląska rozpoczyna kontrole na nieruchomościach. Kontrolą objęta zostanie część miasta (ulice: Świdnicka, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Pogodna, Polna, Towarowa) oraz wszystkie wioski naszej Gminy czyli tereny na których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sieciowej.

Zespół kontrolował będzie m.in. czy dana posesja jest wyposażona w szambo albo przydomową oczyszczalnię  ścieków oraz czy właściciele nieruchomości  posiadają stosowną dokumentację świadczącą  o ilości wywożonych ścieków i częstotliwości ich wywozu  (umowy na wywóz nieczystości płynnych zawarte z firmami uprawnionymi do wykonywania działalności w tym zakresie oraz rachunki potwierdzające ponoszone opłaty z tego tytułu).
Stąd apel do właścicieli  nieruchomości aby zawczasu przygotowali stosowną dokumentację jw. na potrzeby okazania jej osobom przeprowadzającym kontrolę, co przyspieszy prace kontrolne.

Kontrole potrwają do listopada 2017r. a ich wyniki posłużą do zdiagnozowania sytuacji w tym zakresie  i ewentualnego podjęcia stosownych decyzji.

Przypomina się, że z godnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy mają obowiązek prowadzenia  ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym również sposób wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości oraz częstotliwość wywozu. Gminy nadzorują realizację obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik  bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

Informuje się, że osoby które nie dokonały jeszcze zgłoszenia do Gminy  posiadania zbiornika albo przydomowej oczyszczalni ścieków albo  nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,  powinny to uczynić  niezwłocznie.

Prosi się mieszkańców o współpracę i aktywny udział w trakcie kontroli.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat przeprowadzanych kontroli można zasięgać  w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pod numerami telefonu: 74 8588230 w. 33 albo 37 lub bezpośrednio w pok. nr 15 i 17 (II piętro).

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30