Aktualności

Jaworzyna Śląska stawia na rozwój gospodarczy

Jaworzyna Śląska stawia na rozwój gospodarczy

07-08-2017

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” to projekt na który pozyskaliśmy 8,5 miliona złotych dofinansowania. Jest to największe zadanie  skierowane na rozwój przedsiębiorczości, (inwestycja o jednym z największym poziomie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej), a także rekordowe dofinansowanie inwestycji pozyskane przez Gminę Jaworzyna Śląska - podkreśla Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.

Realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru dla rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie. Chciałbym podkreślić, że powyższa inwestycja jest nie tylko kompatybilna z utworzeniem Jaworzyńskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej, ale tak nieodzownym jej elementem. Uzbrojenie 7 hektarów gruntów przemysłowych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, umożliwia dozbrojenie pozostałych 25 hektarów terenów, które mają zostać objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. Reasumując, realizacja powyższego zadania jest historycznym, prorozwojowym zadaniem realizowanym obecnie przez nas, które bez wątpienia bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój naszej małej ojczyzny.”

Największy projekt dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Jaworzyna Śląska, dotyczący przygotowanie terenów inwestycyjnych został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).
 

Celem projektu, którego całkowita wartość wynosić będzie 10 170 178,09 zł, z czego wartość  dofinansowania 8 500 000,00 zł, jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska. Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie przekazane 5,72 ha uzbrojonego w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kanały pod linie energetyczną zasilającą, infrastrukturę komunikacyjną  terenu inwestycyjnego. Projekt zakłada również niwelacje terenu i budowę platform.
 

Dodatkowo na wzrost atrakcyjności inwestycji wpływa korzystna lokalizacja.  Teren przeznaczony pod rozwój działalności gospodarczej położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, która jest ważnym elementem tworzącym jeden z europejskich szlaków komunikacyjnych.

„Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy się do połowy 2018, warto podkreślić, że poza realizacją głównego celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych, pośrednio zrealizuj się takie zadania jak: kompleksowy remont ulicy dojazdowej na cmentarz (ul. Kasztanowej), budowa kolektora sanitarnego w ul. Spółdzielczej, budowa kolektora sanitarnego i wodociągowego do Pasiecznej- mówi Grzegorz Grzegorzewicz”.
 

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30