Aktualności

Nowe oblicze targowiska w Jaworzynie Śląskiej

Nowe oblicze targowiska w Jaworzynie Śląskiej

13-07-2017

Gmina Jaworzyna Śląska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  operacja typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, ubiega się o przyznanie dofinansowania na „Przebudowę –rewitalizację targowiska w Jaworzynie Śląskiej”.  Szacunkowa wartość inwestycji wynosić będzie 473 062,91 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 295 922,00 zł.

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego placu targowego przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej. Wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie utwardzone wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, budową ogrodzenia oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.  W ramach inwestycji zostaną również wybudowane wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Zakres prac będzie wynikał z konieczności usystematyzowania zagospodarowania terenów z uwagi na ich przeznaczenie. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na koniec II kwartału 2019 roku.

Dotychczasowa infrastruktura nie spełniała oczekiwań zarówno sprzedających jak i osób odwiedzających targowisko. Dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy podjedliśmy działania zmierzające do przebudowy i rewitalizacji obszaru istniejącego targowiska.  Liczę, że  dostosowanie infrastruktury do panujących standardów wpłynie również na rozwój lokalnego rynku producentów produktów rolnych. Rewitalizacja targowiska jest jednym z elementów działań rewitalizacyjnych jakie planujemy zrealizować na terenie miasta  – podkreśla Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

 

 

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30