Aktualności

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Jaworzynie Śląskiej

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Jaworzynie Śląskiej

25-06-2017

Staranie Burmistrzów Jaworzyny Śląskiej Pana Grzegorza Grzegorzewicz i Marka Zawiszy o włączenie terenów gminy działaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, przybrały w ostatnim czasie konkretny wymiar. Stosowna dokumentacja została złożona w dniu 23 czerwca w siedzibie wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej na ręce Prezesów  WSSE Macieja Badory oraz Michała Szukały. Przygotowanie wniosku poprzedzone zostało wytężoną, wielomiesięczną pracą koncepcyjną, planistyczną, projektową i organizacyjną.

Docelowo na działkach położonych w gminie Jaworzyna Śląska, w obrębie wsi Pasieczna powstać będą mogły zakłady produkcyjne i usługowe, stwarzając kolejne miejsca pracy na naszym terenie.   

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Pasieczna w Gminie Jaworzyna nieruchomości, które zostaną włączone do strefy przeznaczone są jako tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz składowej, z przeznaczeniem uzupełniającym pod usługi i administrację, zakłady rzemieślnicze, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, stacje paliw, zieleń urządzoną i izolacyjną oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Możliwość lokowania inwestorów zainteresowanych przywilejami, jakie wiążą się z umiejscowieniem firmy w ramach specjalnej strefie ekonomicznej to niewątpliwie szansa na dalszy rozwój gminy. Kolejne miejsca pracy w pobliżu miejsca zamieszkania powinny ograniczyć trend migracji zarobkowej. Dzięki pracującym, obecnym i przyszłym mieszkańcom gminy wzrosną wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a w wyniku zainwestowania i ulokowania przyszłych przedsiębiorców, po wyczerpaniu poziomu pomocy publicznej, wzrosną wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz z tytułu podatku od nieruchomości. Zasadniczo poprawi się również infrastruktura techniczna tego terenu, z której oprócz przedsiębiorców, pracowników korzystać będą również mieszkańcy sąsiednich terenów.

Ostateczną decyzję o utworzeniu w gminie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" podejmie Rada Ministrów. Swoją życzliwość i wsparcie dla naszych działań zadeklarowała Pani Minister Anna Zalewska. „Jestem przekonana, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy teren obejmujący ponad 30 hektarów gruntów przemysłowo-usługowych w Jaworzynie Śląskiej zostanie objęty Wałbrzyską Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powstanie WSSE w Jaworzynie Śląskiej stanie się dodatkowym impulsem mającym ogromny wpływ na jej rozwój."- stwierdziła Pani Minister Anna Zalewska. Natomiast Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podsumował: „Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna w naszej gminie już niedługo stanie się faktem, dlatego chciałbym wyrazić szczególne podziękowania dla: Pani Minister Anny Zalewskiej za osobiste zaangażowanie oraz dla Zarządu WSSE Invest Park Sp. z o.o. Prezesa Macieja Badory oraz Wiceprezesa Michała Szukały za ogromne wsparcie naszego przedsięwzięcia”.

 

 

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30