Aktualności

Nabór do Żłobka Gminnego na rok szkolny 2017/2018 – podstawowe informacje

Nabór do Żłobka Gminnego na rok szkolny 2017/2018 – podstawowe informacje

19-06-2017

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2017 r. podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaworzynie Śląskiej oraz nadania mu statutu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 31 maja 2017 r.Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami i nie nastąpią opóźnienia w pracach remontowych placówka rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku.

Nabór:

Utworzenie żłobka, związane jest z uzyskaniem na ten dotacji z rządowego programu „MALUCH plus” 2017. Placówka na początku będzie mogła zapewnić opiekę 17 dzieciom. Liczba ta wynika z obowiązujących przepisów. Zaznaczyć jednak należy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby na zwiększenie liczby dostępnych miejsc w żłobkach.


Kto może być przyjęty do żłobka?

Do żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 1,5 roku życia do lat 3.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

W przypadku, gdy liczba kart zgłoszeniowych przekroczy liczbę miejsc w żłobku, w naborze uwzględnione zostaną się następujące kryteria dodatkowe:
 

  1. dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
  2. dwoje lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest niepełnosprawnych lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest osobą niepełnosprawną,
  3. rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko.


Przebieg naboru:


Nabór prowadzić będzie dyrektor żłobka. Karty zgłoszeń i wymagane dokumenty/wzory dokumentów, które należy złożyć dostępne są w siedzibie żłobka, przy ul. Westerplatte 18 w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Dokumentację  rekrutacyjną należy składać w terminie od 19 czerwca do 28 czerwca (do godz. 15.00) w siedzibie żłobka (sekretariat). Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 30 czerwca br.

Odpłatność za żłobek:

Szczegółowe warunki odpłatności za żłobek regulować   będzie umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami/rodzicem dziecka. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 340,00 zł, natomiast maksymalna opłata za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 5,20 zł (Uchwała Nr XXX/39/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie).

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30