Aktualności

PTASIA GRYPA - ostrzegamy

PTASIA GRYPA  - ostrzegamy

16-02-2017

W dniu 13.02.2017 roku odbyło się spotkanie sołtysów gminy Jaworzyny Śląskiej z lekarzami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy w sprawie zwalczania i zapobiegania wysoce zaraźliwej grypy ptaków. Andrzej Bielarczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii wygłosił wykład na temat zapobiegania  i rozprzestrzeniania się choroby oraz zasad bioasekutacji drobiu przydomowego.

Najważniejsza  jest profilaktyka, dlatego apeluje się do wszystkich hodowców drobiu, bez względu na to czy posiadają kilka czy kilka tysięcy sztuk o szczególną uwagę i dostosowanie się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, a zatem:

  • nie karmić  drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • pozostawić  ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu,
  • nie wykorzystywać  do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosować  odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu,
  • stosować  maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których trzymany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw,
  • zabezpieczyć budynki, w których trzymany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierzą dzikich, w tym ptaków,
  • obserwować  stan zdrowia ptaków,
  • o wszelkich niepokojących objawach i nietypowym zachowaniu drobiu natychmiast powiadomić  lekarza weterynarii.


Wirus H5N8 nie jest groźny dla człowieka. Wystąpienie wirusa stwierdzono zostało na terenie województwa, ale na szczęście nie w naszym powiecie.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30