Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

13-02-2017

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej o przystąpieniu do:

  • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 54, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwały  Nr XLVII/46/14 z dnia 21  października 2014 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, w terminie do dnia 13.03.2017 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Marek Zawisza
Z-ca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30