Aktualności

Prawie 3,5 mln zł. na termomodernizację obiektów gminnych

31-12-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działania objęte wsparciem obejmują poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Do dofinansowania zostały wybrane 22 wnioski z tego aż 2 wnioski z naszej gminy. W ramach pierwszego z wniosków zrealizowane zostanie następujące zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej”. Realizacja tego projektu będzie polegać na termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 2 449,99 m2, poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej. W ramach planowanych prac, oprócz robót    termomodernizacyjnych w zakresie docieplenia, przewiduje się również wymianę źródeł ciepła oraz wdrożenie instalacji OZE. Prace powinny zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

W Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • zabezpieczenie ścian przed dalszym zamakaniem poprzez wykonanie pionowej/poziomej
 • hydroizolacji ścian, opaski betonowej wzdłuż ścian,
 • osadzenie nowego wyłazu dachowego,
 • termomodernizację stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
 • wymianę wszystkich okien i wskazanych drzwi zewnętrznych na nowe, spełniające wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła,
 • termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie nowych wypraw tynkarskich (także na murkach przy podjazdach dla niepełnosprawnych i schodach zewnętrznych),
 • roboty związane z położeniem nowej instalacji centralnego ogrzewania.


W Remizie OSP w Bolesławicach planowane jest m.in.:

 • zabezpieczenie ścian w obrębie cokołu przed zamakaniem – wykonanie pionowej hydroizolacji ścian,
 • wykonanie opasek betonowych wzdłuż ścian,
 • niezbędna naprawa spękań ścian attykowych poprzez ich przemurowanie oraz wymianę
  uszkodzonego nadproża okiennego,
 • osadzenie nowego wyłazu dachowego,
 • termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
 • wymiana wszystkich okien i drzwi zewnętrznych na nowe, spełniające wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła,
 • termomodernizacja ścian zewnętrznych i wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
 • położenie nowej instalacji centralnego ogrzewania.
   

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej obejmie:

 • zabezpieczenie ścian przed dalszym zamakaniem poprzez wykonanie pionowej/poziomej hydroizolacji ścian,
 • wykonanie opaski betonowej przy ścianach,
 • zamocowanie stalowych drabin umożliwiających dostęp do dachu,
 • termomodernizację stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
 • termomodernizację tarasów pod którymi znajdują się pomieszczenia użytkowe, odtworzenie na tarasach hydroizolacji, warstw wykończeniowych wraz z montażem nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
 • wymianę wskazanych okien i drzwi zewnętrznych na nowe, spełniające wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła,
 • termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
 • naprawę zewnętrznych podjazdów i schodów poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą do betonu,
 • oczyszczenie balustrad ze złuszczających się farb, wykonanie nowych powłok malarskich balustrad,
 • wymianą instalacji centralnego ogrzewania.
   

Finansowanie:
Koszty całkowite 3 budynków: 2 638 776,58 zł.
Koszty kwalifikowane 3 budynków: 2 541 730,63 zł.
Dofinansowanie: 2 160 216,87 zł.
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu zaplanowano na listopad 2017 roku.


Wsparcie uzyskał również wniosek pod nazwą: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej”.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska. Do wykonania pozostaje projekt budowlany i pozyskanie pozwolenia na budowę. Projektem objęty jest budynek o powierzchni użytkowej 2055,35 m2.

Przewiduje się wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych:

 • odgrzybianie i impregnacja więźby dachowej,
 • docieplenie dachu,
 • paraizolacja i obudowa GKF,
 • wymiana łacenia, dachówki,
 • wiatroizolacja oraz obróbki blacharskie,
 • instalacja odgromowa,
 • docieplenie stropodachu przybudówki,
 • pionowa hydroizolacja w obrębie cokołu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wyprawy tynkarskie,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • wykonanie wentylacji,
 • wykonanie instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia podstawowego).

Finansowanie:
Wydatki ogółem: 1 617 789,87 zł.
Wydatki kwalifikowane: 1 538 909,61 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 1 154 489,99 zł.

Docelowo po zakończeniu prac w zmodernizowanym budynku zlokalizowany zostanie Urząd Miejski. Pomieści on w jednym budynku wszystkie referaty oraz inne jednostki gminne, z których usług korzystają na co dzień mieszkańcy, jak np. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych wykonujące obsługę księgowo-finansową jednostek organizacyjnych gminy. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnoprawnych. Zastosowane rozwiązania umożliwią załatwienie wszystkich urzędowych (gminnych) spraw w jednym miejscu, w godnych warunkach. W planach wraz z pracami termomodernizacyjnymi planowane jest zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku oraz stworzenie m.in. miejsc parkingowych.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30