Aktualności

Informacjia dla potencjalnych beneficjentów LGD "Szlakiem granitu"

Informacjia dla potencjalnych beneficjentów LGD "Szlakiem granitu"

19-12-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" (obejmujące gminy Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów) informuje,  iż w ramach poddziałania  19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczyła do realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia:

Cel ogólny:  Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
Cel szczegółowy: 1.1. Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców
Przedsięwzięcie  I. „Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie
Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc pracy na obszarze i wzrost dochodów mieszkańców
Przedsięwzięcie II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”
Cel szczegółowy: 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producentów granitu
Przedsięwzięcie III. „Smakiem Granitu” – markowe produkty i usługi obszaru

Cel ogólny: 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe
Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych
Przedsięwzięcie IV. Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”
Cel szczegółowy: 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Przedsięwzięcie V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryteriach oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86B, 55-340 Udanin oraz na stronie: www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo.
Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" udzielają bezpłatnych porad  potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 bądź drogą elektroniczną: e-mail: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30