Aktualności

Narada Sołtysów

Narada Sołtysów

16-05-2008

W dniu 16. maja 2008 r odbyło się kolejne w tym roku spotkanie z sołtysami naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jedenastu wsi oraz Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Gzegorzewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ireneusz Besser, Dyrektor SOKiBP Sylwester Bartczak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej.

 

Jednym z głównych tematów było przekazanie sołtysom wiadomości na temat przystąpienia Gminy do opracowywania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska. Przedstawiciele wsi z dużym zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych informacji oraz omówiono założenia studium. Idea studium zostanie teraz przybliżona mieszkańcom podczas zebrań wiejskich.
Burmistrz zaproponował, aby do każdej z wiosek zakupić kosiarkę, niezbędną do utrzymania porządku we wsi. Wniosek w tej sprawie znalazł jednomyślną akceptację sołtysów i będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Podczas zebrania poruszano również temat organizacji imprez gminnych na terenie wsi oraz tegorocznych Dożynek.

Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor Sylwester Bartczak przedstawił program Dni Jaworzyny, które w tym roku odbędą się w dniach 14-15 czerwca.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30