Aktualności

Będzie wsparcie dla naszych szkół

 Będzie wsparcie dla naszych szkół

21-10-2016

Po długim okresie przygotowań do korzystania z kolejnej puli środków unijnych, a także po trwającej sporo czasu procedurze weryfikacji i oceny wniosków powoli rozpoczyna się etap wydatkowania uzyskanych środków finansowych.

Jednym z pierwszych działań, na które gmina uzyskała środki zewnętrzne jest wsparcie dla szkół, a dokładniej dla ich uczniów. Warto podkreślić, że spośród 25 wniosków, które zostały złożone do dofinansowania tylko 7 z nich uzyska dofinansowanie. Nasz wniosek po przejściu oceny weryfikacji technicznej i zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej został oceniony najwyżej spośród wszystkich pozostałych.

Uzyskane środki trafią do nas poprzez Aglomerację Wałbrzyską, której jesteśmy członkiem. Przeznaczone są na działania określone jako „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.

Realizacja zadania została przewidziana w dwóch szkołach podstawowych – w Jaworzynie Śląskiej oraz w Pastuchowie oraz w jaworzyńskim gimnazjum w okresie 3 letnim, tj. od 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, warsztatów przyrodniczych, kół matematycznych oraz z języka angielskiego, warsztatów wyjazdowych, terenowych poligonów naukowych, przyrodniczych wycieczek naukowych. Zakupione zostanie również wyposażenie do pracowni przyrodniczych i komputerowych. Całość zadania wyniesie 503 453,50 zł, z czego 478 280,82 zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30