Aktualności

XVIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

16-08-2016

Dnia 23 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00, na terenie obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stan bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego.
3. Informacja o działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej za 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska".
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Jaworzyny Śląskiej na lata 2015-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Jaworów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Jaworów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/62/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na stałe obwody głosowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/48/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przyjęcie protokołu nr XVII z dnia 27.06.2016 r.
18. Sprawy różne (głos mieszkańców).
19. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

Artur Nazimek

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30