Aktualności

Komunikat

Komunikat

07-03-2016

W dniu 31 marca  upływa termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego.
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej uprzejmie przypomina o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j. p.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz czynszu dzierżawnego, gdzie termin zapłaty upłynie w dniu 31 marca. Nieuiszczenie opłaty rocznej w obowiązującym terminie powoduje naliczenie odsetek na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Sposób zapłaty:
Wpłaty można dokonywać na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
nr konta: 17 1090 2369 0000 0006 0201 8479

lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.30 - 15.00 z przerwą od 11.00 do 12.00.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej Referat Finansowo – Budżetowy (pok.7) tel. (74) 858-82-30 w.25

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok.16) tel. (74) 858-82-30 w. 34

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30