Aktualności

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus”

15-02-2016

Od 1 sierpnia 2017r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się  1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zostało jednak wprowadzone kilka zmian, dotyczących likwidacji niepożądanych zjawisk.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie ono uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.  W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć ugodę bądź postanowienie sądu o zasądzonych alimentach na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Ponadto wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Formularze wniosków dostępne będą w Dziale Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. 1 Maja 7 (parter).

Ponadto informujemy, że Dział Świadczeń Wychowawczych od dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie przyjmował interesantów w dniach:

poniedziałek, wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:00
środa – nieczynne
czwartek, piątek – w godzinach od 12:00 do 15:30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r.
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do 31 grudnia 2017 r.

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2016.
Wnioski można składać od 1 sierpnia osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej lub listowanie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. 1-go Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska a także drogą elektroniczną za pomocą platformy Emp@tia, ZUS, ePUAP lub systemów bankowych.

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30