Aktualności

Nowa droga w Milikowicach

Nowa droga w Milikowicach

21-11-2014

Zakończyła się budowa pierwszego etapu drogi we wsi Milikowice. Gmina uzyskała na ten cel dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego, pokrywającą 100% kosztów realizacji zadania realizowane jako prace rekultywacyjne pod nazwą: „MILIKOWICE III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Umowa będzie realizowana w dwóch etapach, W pierwszym-tegorocznym wybudowany został 340 metrowy odcinek drogi. Droga gruntowa została zmodernizowana, wykonano podbudowę, nawierzchnię asfaltową, odwodnienie w części jako odkryty rów, a na pozostałym odcinku jako kolektor kanalizacji deszczowej. W roku 2015 wykonany zostanie kolejnych 790 metrów nawierzchni.
Koszt zrealizowanych w tym roku prac to 308 126,17 zł. Prace wykonała firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Miśtów sp. z o.o. ze Świdnicy.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30