Aktualności

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

23-10-2014

22 października 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jaworzyna Śląska” w ramach POKL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Wsparciem objętych zostanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy. Przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zmodernizowany zostanie 1 oddział natomiast w dwóch pozostałych placówkach po 2 oddziały. Zadanie zostanie podzielone na 3 części:
 

 1. Dostosowanie pomieszczeń.
  W ramach tej części wykonane zostaną niezbędne prace polegające na dostosowaniu wyodrębnionej przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci (np. modernizacja i przystosowanie toalet).
   
 2. Zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych, ICT, audiowizualnych i artykułów plastycznych.
   
 3. Organizacja placu zabaw.
  Ta część zadania będzie dotyczyć Szkoły Podstawowej w Pastuchowie i Starym Jaworowie. Na obu placach zabaw zamontowana zostanie bezpieczna nawierzchnia oraz zostaną one wyposażone w dodatkowe elementy do zabaw.

Wartość całego zadania wyniesie 424 572,70 zł. Wykonanie planowane jest do końca kwietnia 2015 r.

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30