Aktualności

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

08-06-2014

Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów w roku Akademickim 2014/2015 kontynuuje realizację Programu XIII edycji „Stypendia Pomostowe".

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:


Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą, niż 90 liczonych zgodnie z algorytmem (załącznik do regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,
- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy,
- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 176 zł netto lub 1 344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych
w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów" (wraz z załącznikami).

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulamin przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stvpendia-pomostowe.pl segment IA (wraz z załącznikami).

Uwaga!!! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 18 sierpnia 2014r do godz. 16-ej, a następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych do 22 sierpnia 2014r. (liczy się data stempla pocztowego).

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30