Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

26-06-2013

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej w dniu 25 czerwca 2013 r., dokonała oceny realizacji budżetu gminy za 2012 r. Decyzję radnych poprzedziły opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarówno Komisja jak i RIO pozytywnie oceniły wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
W głosowaniu piętnastu radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz po pozytywnej ocenie jego pracy, skierował podziękowania do osób, których praca przyczyniła się do takiej oceny. Wyrazy wdzięczności adresowane były do pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także radnych, którzy uchwalali i zmieniali budżet.

Podczas sesji Rada Miejska zapoznała się również ze sprawozdaniami Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczącymi stanu bezpieczeństwa w gminie. Podjęła także uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a także
w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej w spółkę prawa handlowego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego honorowego obywatela gminy - Księdza Prałata Jana Miłosia.
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30