Aktualności

Plany wodociągowe gminy

Plany wodociągowe gminy

22-10-2008

W ostatnich latach zwiększyła się awaryjność sieci wodociągowej w gminie. Wybudowana w latach 70-tych w ramach Dolnośląskiego Projektu Wodociągowania magistrala wodna o długości około 8,5 km doprowadza wodę nie tylko do południowej części miasta, ale również za jej pośrednictwem zasilane w wodę są sołectwa: Witków, Milikowice, Stary i Nowy Jaworów, Bolesławice, Bagieniec i Tomkowa, a więc połowa mieszkańców naszej gminy.

Od lat 70-tych, po dzień dzisiejszy nie przeprowadzano jej kompleksowego remontu, koncentrując się jedynie na doraźnym usuwaniu skutków występujących coraz częściej awarii.

Funkcjonująca sieć wodociągowa w dniu dzisiejszym powoduje duże koszty eksploatacji, straty na sieci, wysokie koszty usuwania awarii, mały przepływ wody w stosunku do zapotrzebowania wpływający automatycznie na pogorszenie jakości wody. W przypadku awarii magistrali wodociągowej przerwy w dostawie wody często wynoszą kilkanaście godzin.
W związku z tym w planach budżetowych na rok 2009 ujęte zostanie zadanie pn. „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Węglową do miejscowości Witków i Jaworzyna Śląska”.
Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu około 3 km nowego odcinka sieci od Stacji Uzdatniania Wody do miejscowości Witków i Jaworzyna Śląska. Ponadto zaplanowano dla tego węzła wodnego nowy w pełni zautomatyzowany energooszczędny zestaw pompowy.

Powyższe zadanie ma na celu:

  1. wyłączenie z eksploatacji magistrali przesyłowej wodociągowej Ø 500 mm o dł.ok. 9 km,
  2. umożliwienie wykonania połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Świdnickiej
  3. z siecią z SUW (drugostronne zasilanie miasta na wypadek awarii zasilania dotychczasowego),
  4. obniżenie obciążeń podatkowych (podatek od budowli wodociągowych),
  5. zmniejszenie strat wody z sieci na wskutek przepięć i połączeń z magistralą Świdnica – Świebodzice  oraz awarii (jednorazowo podczas odwodnienia czy płukania magistrali marnują się setki metrów  sześciennych wody),
  6. wymiana pomp II – go stopnia na SUW (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej),
  7. umożliwienie wykonania uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe, czy usługi wzdłuż  ulic:Węglowej i Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

Dla sfinansowania inwestycji planuje się wydatkować:

  • z budżetu gminy kwotę - 1.982.057,68 zł
  • ze środków pozabudżetowych kwotę - 988.096,13 zł .

Wartość całego zadania - 2.970.153,81 zł. Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w przyszłym roku.
 

(kliknij aby powiększyć...)

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30