Aktualności

Kolejowy Szlak Granitu

Kolejowy Szlak Granitu

14-11-2008

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, działała tym razem w Jaworzynie Śląskiej. Celem spotkania były dalsze prace nad lokalną strategią rozwoju. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli sołtysi i przewodniczący rad sołeckich nie tylko z Jaworzyny Śląskiej, ale również z gminy Świdnica.

Organizatorem spotkania był burmistrz Jaworzyna Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. Spotkanie odbyło się w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Praca w grupach stanowiła podstawę do zakończenia dyskusji nad lokalna strategią rozwoju. Uczestnicy spotkania poprzez nakreślenie wizji, omówienie celów wskazali największe potrzeby, z jakimi borykają się sołectwa gmin Jaworzyna Śląska i Świdnica. Podczas warsztatów eksponowano również atuty naszej gminy.

Nie byłoby warsztatów gdyby nie magiczny świat starych parowozów, motocykli, zabytków techniki i przemysłu. Nie zapomniano również o naszych lokalnych produktach. Goście mieli okazję degustować „maślane rogaliki” upieczone w piekarni Państwa Anny i Jacka Wychowanek, popijając w muzealnej scenerii herbatę z porcelanowych filiżanek produkcji jaworzyńskiej firmyZPS Karolina”.

„..Lokalna Grupa Działania jest wspólnotą ludzi życzliwych, przedsiębiorczych i efektywnych...” podsumował dr Andrzej Ferens konsultant ds. budowania lokalnej strategii.

Z tego miejsca pragniemy podziękować:

  • Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa ul. Towarowa 4 w Jaworzynie Śląskiej za udostępnienie miejsca spotkania i stworzenie niezwykłego kameralnego klimatu.
  • Zakładowi Porcelany Stołowej „Karolina” za zorganizowanie wystawy porcelany.
  • Piekarni Profit-Bis Anny i Jacka Wychowanek za pyszne jaworzyńskie maślane rogaliki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zostało powołane w maju 2008 roku przez założycieli wywodzących się z gmin: Udanin, Kostomłoty, Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz. W sierpniu br. uzyskało osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” jest: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania w system zarządzania obszarem. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez LGD, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Lokalne podejście powiązane z obszarem gmin: Udanin, Kostomłoty, Żarów Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom i Dobromierz wpłynie na lepsze zdefiniowanie problemów określonego obszaru i wskazanie sposobów ich rozwiązania. Celem Leadera jest podejście wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, realizowane lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30