Aktualności

Burmistrz już z absolutorium

Burmistrz już z absolutorium

24-05-2012

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej w dniu 23 maja 2012 r., dokonała oceny realizacji budżetu gminy za 2011 r. Decyzję radnych poprzedziły opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarówno Komisja jak i RIO pozytywnie oceniły wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu, kolejny raz, wszyscy radni opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Dochody, jak i wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie ponad 90% zakładanego planu. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podkreślił, że pomimo kryzysu gospodarczego udało się przeprowadzić kolejne inwestycje, bez zaciągania kredytów. Wśród nich wiele z nich zostało wykonanych przy udziale pozyskanych z zewnątrz środków, jak np. budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie, budowa przesyłowej sieci wodociągowej, czy też budowa szatni sportowej w Piotrowicach.

Zmniejszenie zadłużenia ma natomiast służyć zwiększeniu możliwości gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w kolejnym okresie programowania. Burmistrz po pozytywnym skwitowaniu jego pracy, skierował podziękowania do osób, których
praca przyczyniła się do takiej oceny.

Wyrazy wdzięczności adresowane były do pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także radnych, którzy uchwalali i zmieniali budżet.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30