Aktualności

Kolejne remonty dróg i chodników

Kolejne remonty dróg i chodników

05-12-2008

W dniu 4.12.2008 r. dokonano odbioru przebudowywanego odcinka drogi gminnej
ul. Szkolnej we wsi Pastuchów. Prace obejmowały korytowanie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia drogi z korytek betonowych, z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji burzowej przy ul. Wyzwolenia oraz nowej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 8 cm.

Powyższe prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świdnicy, za łączną kwotę 126 960,98 zł. Prace w całości sfinansowano z budżetu gminy. W odbiorze prac oprócz przedstawicieli wykonawców i zleceniodawców udział wzięli przedstawiciele Pastuchowa w osobach: Pani Ewy Pileckiej - Radnej Rady Miejskiej i Pana Arkadiusza Brzegowego - Sołtysa wsi.

Dzień później dokonano odbioru remontu chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Milikowice (na ul. T. Kościuszki odcinek od Kościoła w kierunku Komorowa/Mokrzeszowa) długości 267 m., w Pastuchowie (na odcinku ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Szkolną w dół, w kierunku Przyłęgowa) długości 249 m. oraz w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte (od krzyżówki z ul. Wolności do ul. Ogrodowej) na długości 197 m. Na remont w/w chodników gmina w porozumieniu z Powiatem Świdnickim wyasygnowała ze swojego budżetu kwotę 160 000,00 zł. W odbiorze wykonanych prac uczestniczyli, oprócz reprezentantów gminy na czele z Burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Pan Marek Olesiński oraz członkowie Zarządu Powiatu Świdnickiego. Nie zabrakło również reprezentantów sołectwa w osobach: Pani Teresy Rudnik - Radnej z Milikowic, Pana Aleksandra Baniewskiego - Przewodniczącego Rady Sołeckiej i sołtysa Pana Władysława Laszków, którzy nie kryli zadowolenia z wykonanych prac.

Pastuchów - ul. Szkolna

przed przebudową


Milikowice - ul. T. Kościuszki

odbiór prac

Jaworzyna Śl. - ul. Westerplatte

odbiór prac

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30