Aktualności

Gimnazjum nr 1 liderem zmian w polskim systemie edukacji

Gimnazjum nr 1 liderem zmian w polskim systemie edukacji

06-12-2011

30 listopada 2011 r. dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej, pan Krzysztof Sołtys, podczas konferencji podsumowującej otrzymał certyfikat za udział w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Uzyskanie takiego certyfikatu wiązało się z realizacją szeregu działań zaplanowanych w „Programie Rozwojowym Szkoły” opracowanym przez dyrektora i zespół nauczycieli pracujących w gimnazjum. Już samo zakwalifikowanie się szkoły do tego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej było dla nas wyróżnieniem i okazją na prowadzenie ciekawych zajęć, zdobywania nowych doświadczeń oraz doposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt w postaci mobilnych pracowni komputerowych.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne (Klub Miłośników Przyrody i Szkolna Liga Matematyczna), zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz zajęcia w ramach tutoringu, czyli opieki nad indywidualnym rozwojem ucznia. Oprócz tego nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch jednodniowych i jednej dwudniowej wycieczce dydaktycznej po Dolnym Śląsku. Trzykrotnie gimnazjaliści wyjeżdżali na zajęcia dydaktyczne do MultiCentrum w Jaworze, gdzie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz korzystania z nowoczesnych pracowni. Dwóch uczniów zostało zakwalifikowanych do zajęć pozaszkolnych na specjalnej platformie do zdalnego nauczania. Nauczyciele uczestniczyli w licznych szkoleniach i konferencjach, dzięki którym doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe doświadczenia związane z wdrażaniem założeń projektu w naszym gimnazjum.

Na zakończenie projektu powstał miniportal gimnazjum, który jest podsumowaniem naszych działań. Minioprtal założono na specjalnej platformie do tzw. e-learningu. Wdrożenie tej platformy jest kolejnym etapem, który będziemy realizować przez najbliższe miesiące. Mamy nadzieję, że już wkrótce nasi uczniowie, ich rodzice i nauczyciele uzyskają dostęp do Platformy Fronter i będą korzystać z takich narzędzi jak np. dziennik elektroniczny. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować to zadanie, ponieważ nasze gimnazjum zostanie doposażone w system elektronicznej kontroli ocen i frekwencji. Bardzo cieszy nas fakt, że udało nam się pozyskać nowoczesny sprzęt komputerowy w postaci dwóch pracowni mobilnych wyposażonych w laptopy i tablicę interaktywną. Dla naszej szkoły jest to kolejny krok do zapewnienia naszym uczniom jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju.

Opisane działania i wkład pracy naszych uczniów i nauczycieli przyczyniły się do naszego sukcesu. Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy liderem zmian w polskim systemie edukacji i Dolnośląską E-Szkołą. Zapraszamy do odwiedzenia naszego mini portalu pod adresem http://webfronter.com/dolnyslask/gim1jaw/

 

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30