Aktualności

Informacja o stypendium SSIG

Informacja o stypendium SSIG

04-10-2011

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z okazji 10-lecia istnienia postanowiło ufundować trzy stypendia w kwocie po 2 tys. zł każde. O stypendium mogą starać się absolwenci szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  1. uzyskali co najmniej 80 % z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki poziom rozszerzony.
  2. zostali przyjęci i podejmą naukę na uczelni publicznej o kierunku technicznym, lub ekonomicznym w systemie stacjonarnym,
  3. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Powiatu Świdnickiego,
  4. dochód na członka rodziny nie przekracza 650 zł netto.


Przekazanie stypendium następuje w formie trzech transz. Wypłata pierwszej transzy w wysokości 1 000 zł., nastąpi po wyborze stypendysty przez Zarząd Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Druga transza, w kwocie 500 zł, wypłacona zostanie po zakończonym I semestrze nauki w ciągu 7 dni od momentu kiedy student przedstawi zaświadczenie o zaliczonym semestrze. Trzecia transza, w kwocie 500 zł, wypłacona zostanie po zakończonym II semestrze nauki w ciągu 7 dni od momentu kiedy stypendysta przedstawi zaświadczenie o zaliczonym semestrze.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • zaświadczenie z uczelni wyższej, poświadczające, iż dana osoba jest studentem /studentką;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym ;
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. O wyborze stypendystów decyduje Zarząd Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych wyłącznie na podstawie kompletnego wniosku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Kompletny wniosek wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 października 2011r. Bliższe informacje o stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 695 946 414.


« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30