Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

27-09-2011

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zwołuje zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa we wsi BAGIENIEC dnia 17.10.2011 r. godzina 19.00 w świetlicy wiejskiej.

W przypadku braku quorum, tj. co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców, zebranie odbywa się po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie zapisów Statutu Sołectwa dotyczących wyborów organów samorządu wiejskiego.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
  4. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko sołtysa oraz przeprowadzenie głosowania.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie zebrania.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30