Aktualności

01-06-2010

Nabór rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest by rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
 • pełna dyspozycyjność w okresie szkoleń, przedspisowym i trwania spisu,
 • rachmistrz powinien być osobą godną zaufania.

Dodatkowo:
 

 • komunikatywność,
 • rzetelność i umiejętność organizowania pracy,
 • sumienność,

Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać
umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i
skutecznego komunikowania się z respondentami.

Ze względu na złożoność tematyki spisu rolnego, pożądane jest aby kandydaci na
rachmistrzów posiadali znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.
Z uwagi na wykorzystywanie podczas spisu nowych rozwiązań teleinformatycznych
pożądanym jest, aby rachmistrz posiadał umiejętność obsługi komputera.
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać,
pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu.


Zakres obowiązków:

 • obowiązkowy udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami (przewidywane terminy 20 czerwca -31 lipca 2010 r.), czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
 • pozytywny wynik egzaminu kończącego szkolenie,
 • przeprowadzenie obchodu przepisowego (9-23 sierpnia 2010 r.),
 • udział w odprawie przedspisowej (6-7 września 2010 r.),
 • przeprowadzenie spisu (8 września-31 października 2010 r.),
 • zachowanie tajemnicy statystycznej.
   

Inne postanowienia:

Rachmistrze spisowi zostaną powoływani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand - held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrzom spisowym przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wymagane dokumenty i terminy:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • dokument poświadczający posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności (zał.).

Aplikacje kandydatów przyjmowane są do dnia 11 czerwca 2010 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.
W przypadku aplikacji wysłanych pocztą decydującą jest data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30