Aktualności

Mamy budżet na 2010 rok

  Mamy budżet na 2010 rok

04-01-2010

Jeszcze w starym roku Rada Miejska uchwaliła budżet na 2010 rok. Sesja budżetowa odbyła się 29 grudnia 2009 r. Za przyjęciem budżetu głosowało 10 radnych, 4 było przeciwnych, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Zgodnie z procedurą uchwalenie budżetu poprzedziły prace właściwych komisji Rady Miejskiej. Projekt budżetu zyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz przedstawiając projekt uchwały budżetowej wyraził nadzieję, że w roku 2010 nie zabraknie inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców, chociaż nie będzie to łatwy rok. W planach na rozpoczęty właśnie rok znalazły się m.in.: budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie, kontynuacja prac budowlanych przy remizie strażackiej w Jaworzynie Śląskiej, budowa placów zabaw w kolejnych miejscowościach gminy, budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nie będzie jedyną w obszarze infrastruktury sportowej. W planach na 2010 ujęto również środki na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy jaworzyńskim gimnazjum. Podobnie jak w latach ubiegłych gmina zaangażuje swoje środki w remonty i budowę dróg i chodników, także we współpracy z Powiatem Świdnickim. Zadania, których pozytywne przeprowadzenie w dużej mierze będzie dotyczyć pozyskania wsparcia zewnętrznego to prace związane z kanalizacją i wymianą sieci wodociągowej.
W budżecie naszej gminy po stronie dochodów zaplanowano 20 439 163 zł., natomiast po stronie wydatków 23 582 424 zł.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30