Aktualności

Okres: 01-2017

Ferie z SOKiBP

Ferie z SOKiBP

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia, które odbędą się podczas nadchodzących ferii zimowych i potrwają od 13 do 24 lutego 2017 r.

Codziennie od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 12:00 zapraszamy dzieci w wieku szkolnym od 6 lat, do udziału w cyklu zajęć, podczas których będą mogły spędzić czas pod okiem naszych instruktorów, przy okazji nabywając i doskonaląc umiejętności artystyczne, a także świetnie się bawiąc.

Dowiedz się więcej

30-01-2017

czytaj więcej

Policja radzi, Policja przypomina

Policja radzi, Policja przypomina

Czas ferii zimowych to czas radości i wypoczynku. Zróbmy wszystko aby nadchodzące ferie  przebiegły szczęśliwie i spokojnie.
Dzieci i dorastająca młodzież są zarówno sprawca, jak i ofiarami przestępstw. Przezorność i umiejętność przewidywania skutków może zapobiec tragedii.

30-01-2017

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2017

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2017

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2017 roku.

30-01-2017

czytaj więcej

Przegląd Zespołów Kolędniczych rozstrzygnięty

Przegląd Zespołów Kolędniczych rozstrzygnięty

27 stycznia br. w obiekcie wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych. Udział w tegorocznym konkursie zgłosiło 11 zespołów (blisko 175 dzieci w wieku od 4 do 12 lat). Na scenie zaprezentowały się zespoły z Jaworzyny Śląskiej i Starego Jaworowa, a  muzyczno-wokalne aranżacje kolęd i pastorałek oceniało jury w następującym składzie:

Dowiedz się więcej

29-01-2017

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert w otwartych konkursach na rok 2017.

25-01-2017

czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej o przystąpieniu do:

  • sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska

25-01-2017

czytaj więcej

Świętowanie z Babciami i Dziadkami

Świętowanie z Babciami i Dziadkami

20 stycznia br. Klub Młodzieżowy, działający przy SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, wraz z opiekunami zaprosił wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na spotkanie z okazji ustanowionego przez wolontariuszy „Dnia Baby i Piernika”. Piątkowe popołudnie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze, w powietrzu unosił się zapach pieczonych babeczek i pierników w czekoladzie, a przygotowane przez wolontariuszy zabawy
i konkursy nikomu nie pozwoliły na nudę.

Dowiedz się więcej

23-01-2017

czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2017 roku na wniosek Pana Mariusza Szyrner działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z siedzibą przy ulicy Wolności 9 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111241D, ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej”.

20-01-2017

czytaj więcej

1 2   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30