Aktualności

Okres: 01-2011

Program Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śląska - karta zamówienia

Karta zamówienia A dla zadania realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śląska na lata 2010 – 2015 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

27-01-2011

czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska” Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 14 – 14A zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego, klatek schodowych oraz ocieplenie i malowanie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 14 – 14 A w Jaworzynie Śląskiej”. Szczegóły z załączniku.

24-01-2011

czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska” Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II 10 zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Jaworzynie śląskiej przy ul. Jana Pawła II 10”. Szczegóły z załączniku.

24-01-2011

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.),na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w Gminie Jaworzyna Śląska”.
 

24-01-2011

czytaj więcej

Szanowni mieszkańcy!

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska właściciele nieruchomości zobowiązaniu są do usuwanie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego (chodnik) położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wykonanie w/w obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

21-01-2011

czytaj więcej

Program Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śląska - karta zamówienia

Karta zamówienia A dla zadania realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śląska na lata 2010 – 2015 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

21-01-2011

czytaj więcej

Niedokończona lekcja historii

Niedokończona lekcja historii

Zapraszamy na kolejną edycję "Niedokończonej lekcji historii", czyli naszego cyklu poświęconego historii Polski w aspekcie wydarzeń, które nie do końca zostały wyjaśnione. 26 stycznia o godzinie 16:00 w SOKiBP odbędzie się projekcja filmu "Walkiria" w reżyserii Brayan'a Singer'a. Przed projekcją zaprezentowana zostanie kolejna postać z szeregu "żołnierzy wyklętych", major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka.

Dowiedz się więcej.

19-01-2011

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

18-01-2011

czytaj więcej

1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30