Aktualności

Okres: 11-2008

Nowe wiaty przystankowe

W miesiącu listopadzie w miejscowościach Witków i Nowy Jaworów zamontowane zostały od dawna oczekiwane nowe przeszklone wiaty przystankowe. Mamy nadzieję, że podróżni, a w szczególności dzieci dojeżdżające do szkół oczekujące na autobus wreszcie będą mogli schronić się przed złą pogodą. Zadanie to na zlecenie gminy zrealizowała firma PROFIT z Gliwic za łączną kwotę 10 831,16zł brutto.

27-11-2008

czytaj więcej

Uwaga, pilne - stypendia

Uwaga, pilne - stypendia

Zarząd Powiatu w Świdnicy jako beneficjent Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Wnioski będą przyjmowane od 25 do 28 listopada. Przyjmowane będą jedynie wnioski prawidłowo wypełnione, złożone wraz z kompletem właściwych dokumentów. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje w załączniku

24-11-2008

czytaj więcej

Sukces uczniów z Pastuchowa

Sukces uczniów z Pastuchowa

8 listopada uczniowie szkół podstawowych z powiatu: dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego wzięli udział w praktycznej lekcji pomagania bezdomnym psom. Świdnickie Leroy Merlin postanowiło zorganizować oryginalną akcję i włączyć w nią uczniów z aż trzy powiatów.

24-11-2008

czytaj więcej

Pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Pieniądze dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Jeszcze w tym roku jednostki ochotniczych straży pożarnych wyposażone zostaną w nowy sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy. Będzie to możliwe dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”.

24-11-2008

czytaj więcej

Droga w Czechach już odebrana

Droga w Czechach już odebrana

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru drogi w Czechach. W odbiorze długo oczekiwanego odcinka drogi uczestniczyli pracownicy urzędu na czele z Burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewiczem, a także wykonawca oraz sołtys wsi Pani Aldona Rzezała i radny Piotr Młynarski. Koszt budowy 142 metrów asfaltowej nawierzchni wyniósł 143 826,39 zł.

21-11-2008

czytaj więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W związku z uruchomieniem „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pilotowanego przez MSWiA w wielu powiatach i gminach właściwe Rady obradowały nad włączeniem się do programu. Nie inaczej było w naszej gminie.

21-11-2008

czytaj więcej

Z sołtysami o budżecie na 2009 r.

Z sołtysami o budżecie na 2009 r.

W dniu wczorajszym Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz spotkał się z sołtysami naszej gminy. Celem spotkania było omówienie założeń budżetu na przyszły rok. Sołtysi zapoznali się
z planami władz gminy w zakresie realizacji poszczególnych zadań w naszych wioskach. Przygotowany projekt budżetu został przez przedstawicieli sołectw przyjęty pozytywnie, aczkolwiek potrzeby sołectw są znacznie większe. Spotkanie było również okazją do wymiany uwag na temat bieżących problemów wiosek.

21-11-2008

czytaj więcej

Kolejowy Szlak Granitu

Kolejowy Szlak Granitu

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, działała tym razem w Jaworzynie Śląskiej. Celem spotkania były dalsze prace nad lokalną strategią rozwoju. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli sołtysi i przewodniczący rad sołeckich nie tylko z Jaworzyny Śląskiej, ale również z gminy Świdnica.

14-11-2008

czytaj więcej

1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30