Aktualności

Okres: 03-2005

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska

W związku ze stwierdzeniem przypadków celowego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach skutkujących najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych przypominam, iż zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 1992 Nr 92 poz. 460 z późn. zm. ) i art. 45 Ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 1991 Nr 114 poz. 492 z późn. zm. ), oraz art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2000 Nr 56 poz. 679 tekst jednolity ) - w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione !!!

31-03-2005

czytaj więcej

AKCJA "ALKOHOL - NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY" PRZEPROWADZONA

Akcja była przeprowadzona w dwóch terminach. 11 marca były kontrolowane sklepy na terenie miasta, a 18 sklepy na terenie Gminy. W mieście aż 7 z 12 sklepów wykazało gotowość do sprzedaży alkoholu osobie nieletniej, bez uprzedniego sprawdzenia dowodu osobistego. Na terenie wsi sytuacja wyglądała podobnie, gdyż z 10 aż 6 sprzedawców podałoby napój alkoholowy.

25-03-2005

czytaj więcej

Żarowski GRAND PRIX dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Żarowski GRAND PRIX dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Po raz drugi (2004 i 2005) SOKiBP otrzymał najwyższą ocenę w ponadlokalnym konkursie „PISANKA, PALMA i STÓŁ WIELKANOCNY”, organizowanym przez Żarowski Ośrodek Kultury w dn. 20.03.2005. W tym roku na konkurs przygotowano stół wielkanocny, a upiększono go palmami, pisankami, kartkami pocztowymi i innymi ozdobami, które w polskiej tradycji wielkanocnej są przebogate.

21-03-2005

czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA

"Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy ukazać dziecku piękno otaczającego świata, wzbudzić pozytywne uczucia: życzliwości, tolerancja, radość i odpowiedzialność za siebie i innych."

17-03-2005

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pasieczna
w gminie Jaworzyna Śląska

16-03-2005

czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska

16-03-2005

czytaj więcej

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30