Aktualności

Okres: 06-2019

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2019

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2019

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z pózn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2019 roku.

28-06-2019

czytaj więcej

Informacja o wyborach ławników

Informacja o wyborach ławników

Zawiadamiam, że w bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych na czteroletnią kadencję. Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej do końca października 2019 r. powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

27-06-2019

czytaj więcej

Komunikat dot. realizacji projektów polegających na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Komunikat dot. realizacji projektów polegających na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

W związku z planowaną realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, osoby które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie grantu, rozpoczęły lub planują rozpocząć wymianę/modernizację źródła ciepła, w szczególności przed ogłoszeniem konkursu, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kryteriów wyboru wniosków oraz kluczowych elementów, które Wnioskodawca musi spełnić aby otrzymać grant, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr: 74 85 88 230 wew. 30 lub 24.

25-06-2019

czytaj więcej

VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

Dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej budynku Sali Sportowo-Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

W porządku obrad znajduje się m. in. punkt dotyczący rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Raport dostępny w BIP pod adresem: link

Dowiedz się więcej

24-06-2019

czytaj więcej

Informacja o terminach i zasadach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (500+ i 300+)

Informacja o terminach i zasadach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (500+ i 300+)

W związku ze zmianami od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. gwarantuje przyznanie ww. świadczenia od 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało przyznane wcześniej.

24-06-2019

czytaj więcej

1 2   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30