Aktualności

Okres: 02-2011

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2011 roku

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2011 roku

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/7/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 07.02.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Jaworzyna Śląska ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2011 roku.

21-02-2011

czytaj więcej

Informacja

Informacja

Informujemy, iż w dniach 21-25.02.2011 r. w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Świdnicy będą przyjmować pokrzywdzonych w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"

21-02-2011

czytaj więcej

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Dnia 09.03.2011r. w godz. 08:00 – 16:00 JAWORZYNA ŚLĄSKA dot. ul. Wolności 2-4A-C i dz. 767.

Dnia 09.03.2011r. w godz. 12:00 – 16:00 JAWORZYNA ŚLĄSKA dot. ul. Wolności 2a - wieża ciśnień.


20-02-2011

czytaj więcej

"Wykształcony pracownik to Ja!" - projekt EFS

"Wykształcony pracownik to Ja!" - projekt EFS

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie WYKSZTAŁCONY PRACOWNIK TO JA!, w 80% dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

08-02-2011

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy - nabór wniosków

Ogólnopolski Konkurs Grantowy - nabór wniosków

Informujemy, o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zachęcamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy.

08-02-2011

czytaj więcej

1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30