Aktualności

Okres: 04-2009

Absolutorium dla Burmistrza

 Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grzegorzowi Grzegorzewiczowi. Decyzję radnych poprzedziły opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Komisja jak i RIO pozytywnie oceniły realizację ubiegłorocznego budżetu.

W ciągu roku budżetowego dochody gminy wyniosły 20.637.905,51 zł., a wydatki 22.516.357,51 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 100,1 % w stosunku do planu, a po stronie wydatków 96,8%. Rok 2008 był okresem, w którym udało się zrealizować kilka ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Wystarczy wspomnieć tylko o pierwszym w województwie kompleksie boisk ORLIK 2012, remontach dróg
i chodników, świetlic wiejskich, remontach elewacji budynków czy placów zabaw.

30-04-2009

czytaj więcej

Niech żyje teatr!

 Niech żyje teatr!

22 kwietnia 2009 roku był niezwykłym dniem dla naszej szkoły, ponieważ po raz pierwszy staliśmy się organizatorami Przeglądu Teatrów Szkolnych. Dzięki wsparciu Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, Pana Grzegorza Grzegorzewicza, który Swym patronatem objął to przedsięwzięcie, mieliśmy wspaniałe nagrody.
Dyrektor Ośrodka Kultury Jaworzynie Śląskiej, Pan Sylwester Bartczak, udostępnił nam salę, w której mogły się odbyć występy i przez cały czas trwania przeglądu wspierał nas swoimi radami.

24-04-2009

czytaj więcej

ŚWIETLICA W MILIKOWICACH WYREMONTOWANA

 ŚWIETLICA W MILIKOWICACH WYREMONTOWANA

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Milikowicach zakończone. Roboty polegały na remoncie pokrycia dachowego, uzupełnieniu rynien dachowych, wykonaniu nowego stropu podwieszanego w korytarzu świetlicy, uzupełnieniu tynków w elewacji oraz malowaniu ścian.

17-04-2009

czytaj więcej

REMONT MAŁEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ ZAKOŃCZONY

 REMONT MAŁEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ ZAKOŃCZONY

W dniu 16.04.2009r. odbył się odbiór robót budowlanych małego budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

17-04-2009

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”


W sobotę 9 maja 2009 r. na boisku sportowym oraz w pobliskim lesie odbędą się biegi ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Gmina Jaworzyna Śląska poprzez włączenie się w organizację imprezy pragnie promować zdrowy tryb życia i modę na bieganie.

16-04-2009

czytaj więcej

1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30