Aktualności

Okres: 01-2008

KOMUNIKAT Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Celowe wypalania traw, liści i innych pozostałości roślinnych skutkuje najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych. Przypominam, iż zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) i art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn zmianami)

31-01-2008

czytaj więcej

Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe, wspieranych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2008 roku

  Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe, wspieranych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr X/49/07 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16.06.2007 r. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe, wspieranych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2008 roku.

30-01-2008

czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 stycznia 2008r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

30-01-2008

czytaj więcej

Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych

Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/78/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 13.12.2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie:

28-01-2008

czytaj więcej

Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia

Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia

Poniższe opracowanie skierowane jest do osób, które znajdują się w jednej
z poniższych sytuacji:

25-01-2008

czytaj więcej

1 2 3 4   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30